Mikä on growcery?

Growceryn avulla markkinoinnin, myynnin ja elintarvikeviennin erityisosaajaksi!Varsinainen haku ohjelmaan on päättynyt!

Voit edelleen hakea varasijaa, mikäli ohjelmaan tulee vapaita paikkoja. Käsittelemme varasijahakemukset saapumisjärjestyksessä ja ilmoitamme hakemuksen perusteella varasijalle pääsemisestä.

Täysin uudenlainen Growcery-koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kouluttautua elintarvikealan markkinoinnin ja myynnin tulevaisuuden huippuosaajaksi! Haemme nyt motivoituneita ja kunnianhimoisia yritys- ja opiskelijaedustajia mukaan Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan ja osallistujille ilmaiseen koulutusohjelmaan.

Growcery pähkinänkuoressa:

 • Haemme 30 yritysedustajaa ja 30 opiskelijaa Suomen elintarvikeviennin läpimurtoon tähtäävään koulutusohjelmaan.
 • Tarjoamme huippuammattilaisten vetämän koulutusohjelman, joka kestää vuodesta 2019 vuoteen 2021. Kontaktiopetuskertoja on 10 joulukuusta 2019 syyskuuhun 2020. Ajankohdat on esitelty tarkemmin alempana.
 • Saat ainutlaatuisen kaupallistamis- ja vientiosaamisen, jonka avulla voit olla osa Suomen elintarvikeviennin nousukiitoa. Lisäksi saat käyttöösi elintarvikeviennin tuoreimmat keinot, jotka ovat heti sovellettavissasi omassa tai edustamassasi yrityksessä.
 • Koulutusohjelma on osallistujille ilmainen. Hakijoiden tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita osallistumaan koulutukseen sekä suorittamaan siihen kuuluva yritysprojekti.
 • Otamme tällä hetkellä vastaan varasijahakemuksia.
HAE KOULUTUKSEEN
15 % viennin
osuus
Suomen
elintarvike-
tuotannosta
vuonna
2017
49,3 % vastaava
luku
Tanskan
elintarvike-
tuotannosta
2016

Growcery-koulutusohjelman tarkoitus on tarjota konkreettisia keinoja Suomen elintarvikealan viennin kasvattamiseksi. Ohjelman kautta elintarviketeollisuuden yritykset saavat uusia kanavia ja väyliä joiden avulla suomalaisten puhtaiden ja laadukkaiden tuotteiden maailmanvalloitus saataisiin toden teolla käyntiin.

Esimerkiksi Tanskan elintarviketeollisuuden tuotannosta vientiin menee 49,3 prosenttia. Suomalaisella elintarviketeollisuudella on erinomaiset edellytykset kasvattaa viennin osuutta, jopa Tanskaa pidemmälle.

Tämän yhteisen päämäärän, Suomen elintarviketeollisuuden voimakkaan kansainvälisen kasvun, saavuttamiseksi kokoamme yhteen suomalaiset yritykset, yliopistot sekä elintarvikealan osaajat, jotta voimme tuoda uudet ideat ja innovaatiot yhteen kaikilta suunnilta.

Haluamme myös sinut mukaan – olet sitten opiskelija tai yrittäjä! Koulutusohjelman suoritettuasi saat valmiudet kehittyä uudenlaiseksi elintarviketeollisuuden moniosaajaksi, joka on kyvykäs kehittämään suomalaisten yritysten elintarvikkeiden myyntiä ja markkinointia. Koulutusohjelmasta on merkittävää hyötyä myös osallistuville yrityksille, sillä koulutuksen aikana opitut taidot ovat heti sovellettavissa käytännön yrityselämässä.

Koulutusohjelman toteuttaa Nordic Institute of Business & Society (NIBS), joka on uudenlainen, vuonna 2011 perustettu ajatushautomo ja ideatoteuttamo, jonka missiona on – pohjoismaisen yhteiskuntamallin ja osaamisen pohjalta – edistää ihmisten, organisaatioiden, toimialojen ja samalla koko yhteiskunnan muutosta tunnistamalla keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia totunnaisissa toimintamalleissa.

Keitä etsimme?

Yrittäjiä, tuottajia, elintarvikealan ammattilaisia ja motivoituneita opiskelijoita.

Etsimme nyt motivoituneita, elintarvikealasta kiinnostuneita osallistujia, jotka ovat halukkaita kehittymään elintarviketeollisuuden viennin erityisosaajiksi vuosina 2019—2021. Koulutukseen haetaan opiskelijoilta, valmistuneita ja muita elintarvikealasta kiinnostuneita sekä alan pk-yrityksien edustajia.
Koulutusosuus kestää enintään 12 kuukautta, jonka aikana ja myös jälkeen keskitytään yritysprojektiin yhdessä asiantuntijatiimin kanssa.

Edellytämme opiskelijoilta kiinnostusta elintarvikealaan. Haemme mukaan toisen asteen opinnot jo suorittaneita henkilöitä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulu- tai yliopistotaustaa osallistujilla ei kuitenkaan tarvitse olla.

Yrityksien osalta koulutus on suunnattu viennistä kiinnostuneille ja vientiä jo harjoittaville pk-yrityksille. Ohjelman tarkoituksena on parantaa valmiuksia kansainväliseen vientiin ja sen osuuden kasvattamiseen liiketoiminnassa. Yritysten edustajat suorittavat saman koulutusohjelman kuin opiskelijat.

Koulutusohjelman osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Osallistujilta pyydetään lyhyttä ansioluetteloa ja lyhyttä motivaatiokirjettä. Valinnassa painotetaan opiskelijoiden sisäistä motivaatiota elintarvikealaa ja vientiä kohtaan. Tulemme valitsemaan 30 erittäin motivoitunutta yrittäjää tai yritysedustajaa sekä 30 erittäin innostunutta opiskelijaa. Osallistujan tulee olla myös sitoutunut koulutuksen selkärankana toimivan kurssiprojektin suorittamiseen, jonka keskeisenä sisältönä suunnitellaan case-yritykselle kansainvälisen viennin läpimurto.

MITÄ TARJOAMME?

Alan tuoreimman osaamisen, maan tunnetuimpien ja ansioituneimpien asiantuntijoiden välittämänä.

Koulutusohjelman opetuksesta vastaa ryhmä, jolla on huippuosaamista erityisesti kansainvälisestä viennistä, markkinoinnista ja myynnistä sekä elintarviketeollisuudesta. Opetuksesta vastaavien osaaminen yltää käytännön tasolta akateemisempaan teorian ja tutkimuksen tuntemukseen. Koulutusohjelma rakentuukin näiden kolmen rikkaan teeman ympärille, joista jokainen edesauttaa päämäärän tavoittamista. Ohjelmassa vierailee myös kotimaisia ja kansainvälisiä huippuosaajia.

Jokaisella ryhmän jäsenellä on vastuullaan tietty kurssikokonaisuus. Käytännön oppiminen on monipuolista – mukaansatempaavan presentaatiomuotoisen opetuksen ja tehtävien ohella tehdään käytännönläheisiä pienryhmäharjoituksia. Koulutuksen etenemistä tukee moderni verkko-oppimisympäristö, jonka kautta on mahdollista seurata omaa etenemistä, palauttaa harjoituksia ja katsella sisältöjä jälkikäteen.

Elintarvikevientiä edistävä tietotaito ja osaaminen ei ole keskittynyt yksittäiseen yliopistoon, yritykseen tai tutkimuslaitokseen Suomessa. Tämän vuoksi ohjelman kouluttajaverkostoon kuuluu uniikki kattaus osaajia eri yliopistoista ja yrityksistä.

Koulutusohjelman vastuullinen johtaja on professori Henrikki Tikkanen. Päätyönään Tikkanen on liiketaloustieteen professori ja kuluttajatutkimuksen A. I. Virtanen -professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella.

Koulutusohjelman operatiivisena johtajana toimii Jari Salo. Päätyönään Salo on markkinoinnin professori Helsingin yliopistossa.

Kansain-
välistyminen
Professori
Rami Olkkonen


Professori
Sanna-Katariina
Asikainen


Yritysjohdon valmentaja
Pauliina Airaksinen-aminoff


Myynti ja
markkinointi
professori
jaakko aspara


professori
hannu makkonen


professori
tommi laukkanen
Elintarvikealaan
ja sen murrokseen
liittyvä konteksti-
osaaminen
professori
jari salo


professori
lasse mitronen


Edellä lueteltujen kouluttajien lisäksi tukenamme on myös kansainvälisen koulutusverkoston asiantuntijoita. Heidän osaamista hyödynnetään erityisesti koulutusohjelman aloitus- ja tulosseminaareissa. Tähän tehtävään on alustavasti sitoutettu ruoan markkinointiin erikoistunut professori Bob Fennis (Groningen University, Alankomaat).

Hankkeen toimintaa ja edistymistä koordinoi strateginen ohjausryhmä. Ryhmään kuuluu useita osaajia eri yliopistoista: tohtori (DBA) Pauliina Airaksinen-Aminoff, professori Jari Salo sekä professori Henrikki Tikkanen.

Mitä saat tästä koulutuksesta?

Opit elintarvike-viennin tuoreimmat keinot, jotka ovat heti sovellettavissasi sekä perehdyt alaan konkreettisesti.

Koulutusohjelman aikana oppimasi käytännöt ovat sovellettavissasi heti. Koulutusjakso on jaettu kolmeen osaan: markkinointi- ja myyntiosaaminen, elintarvikealaan ja sen murrokseen liittyvä osaaminen sekä kansainvälistymiseen liittyvä osaaminen. Näin sinun on helppo vertailla ja seurata edistymistäsi. Jaottelun etuna on myös, että voit huolella fokusoitua tiettyyn osa-alueeseen kerrallaan, mutta saavutat lopulta silti vankan kokonaisosaamisen.

Tulet saamaan ainutlaatuisen kaupallistamisosaamisen, jonka avulla voit olla osa Suomen elintarvikeviennin nousukiitoa tulevaisuudessa. Tarjoamme myös ainutlaatuiset valmiudet alan sisäisen yhteistyön kehitystä silmällä pitäen ja siihen, kuinka voit levittää saamaasi osaamista.

Opittuja taitoja pääset hyödyntämään käytännössä koulutusohjelman osana toteutettavassa yritysprojektissa. Projektin aikana suunnittelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa kansainvälisen viennin läpimurron jollekin suomalaiselle pk-yritykselle yhteen maahan. Käytännössä projektissa perehdytään yrityksen nykytilaan, tunnistetaan potentiaaliset kohdemarkkinat, kehitetään liiketoimintaa kohdemarkkinaa sopivaksi sekä laaditaan toimenpidesuunnitelma nopeaa, 1-2 vuotta kestävää viennin läpimurtoa silmällä pitäen.

Koulutusohjelman loppupuolella pääset osallistumaan kansainväliseen yritysvierailuun. Kaksipäiväisen vierailun aikana tulet näkemään, kuinka oppimasi mallit näkyvät konkreettisessa yrityselämässä.

On myös hyvin todennäköistä, että suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa AHOT-periaatteita noudattavien yliopistojen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa. Hyväksiluvun hakeminen on osallistujan vastuulla.

KOULUTUSAJANKOHDAT

Koulutukset järjestetään maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin ja ne alkavat aamupäivällä. Koulutuspaikat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella Helsingissä. Omaan liiketoimintaan liittyvän yrityscasen työstö kestää koulutusohjelman alusta loppuseminaariin saakka.

Koulutusajankohdat ovat:

 • 2.-4.12.2019
 • 20.-22.1.2020
 • 24.-26.2.2020
 • 16.-18.3.2020
 • 20.-22.4.2020
 • 11.-13.5.2020
 • 8.-10.6.2020
 • 17.-19.8.2020
 • 14.-16.9.2020
 • 28.-30.9.2020

Koulutusohjelma alkaa joulukuun 2019 alussa järjestettävällä tilaisuudella. Tilaisuus pitää sisällään kansainvälisiä keynote-puheenvuoroja elintarvikealan huippuammattilaisilta, koulutusohjelman käytännön asioiden läpikäymisen sekä tehtävänannon esittelemiseen koko ohjelman kestävään yritysprojektiin. Koulutusohjelma päättyy tulosseminaariin syyskuussa 2021.

Koulutusohjelman suorittaminen ei vaadi läsnäoloa jokaisella lähiopetuskerralla, sillä osallistujat saavat pääsyn moderniin verkko-oppimisympäristöön. Oppimisympäristössä on katsottavissa videokoosteet jokaisen osa-alueen lähiopetuskerrasta ja siellä on mahdollista tehdä läsnäolon korvaavia ja oppimista tukevia tehtäviä.

KUINKA HAEN KOULUTUKSEEN?

Lähetä CV, motivaatiokirje ja yhteystietosi hakulomakkeella!

Käytä varasijahakemuksen tekemiseen tämän sivuston hakulomaketta.

Motivaatiokirjeessä on tärkeää keskittyä perustelemaan, kuinka hakija voisi konkreettisesti hyötyä koulutusohjelman annista esimerkiksi työelämässään. Kirjeessä on syytä myös tuoda esille sitoutumismahdollisuus, sillä koulutusohjelma kestää kaksi vuotta. Ohjelmaan kuuluu myös yritysprojekti. Sen myötä hakijan onkin hyvä tuoda ilmi käytettävyytensä ja mahdollinen aiempi osaaminen tai kokemus vastaavista projekteista.

LISÄKYSYMYKSIÄ?

Koulutusohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen info@growcery.fi tai koordinaattori Carlos Sunilaan +358 50 3302 118.

  Hae koulutukseen

  Otamme vastaan hakemuksia varasijoille. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen käsittelyn jälkeen ilmoitamme hakijalle tarkemmin varasijamenettelystä.

  Hakemukset käsitellään tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.